Uppdrag

Gimle FX har genom åren haft förmånen att arbeta med många olika typer av verksamheter, nedan listas några typer av uppdrag som Gimle haft:

Större och långvariga projekt-projektledning

Byggt upp treasury kompetens, struktur och arbetssätt för hantering av finansiella risker på flertalet olika bolag. Uppstart och utveckling av treasury-avdelningar. Byte av bank i global miljö, bankupphandling, analys av kassaflöden och upprättande av olika planer, såväl handlingsplaner som finanspolicies.

Exempel på övriga uppdrag hos kund

- Skapat och implementerat likviditetsrapporteringstruktur
- Upphandling och utvärdering av Treasury-system
- Implementering av factoringlösning
- Utvärdering av finansiell riskhantering
- Analys av bankmarginaler för valutahanteringen

Interimsuppdrag

- Arbetat som konsult i rollen som treasury manager.

Utbildning specialistgrupper

- Utbildning av bankpersonal

Föreläsningar

- Hur kan vi hantera finansiella risker och varför?
- De finansiella marknaderna och svarta svanar