Om Jesper

Med närmare 25 års värdefull erfarenhet av att samarbeta med företag och verksamheter, nationellt såväl som internationellt inom det finansiella området, så kan jag tryggt utveckla ditt företag. Jag kan skapa den förståelse som ditt företag behöver inom finansiell riskhantering och Cash Management.


Jag arbetar gärna nära marknaden och vill se mina kunder växa och utvecklas mot uppsatta mål med hjälp av kundanpassade lösningar. Utveckling och ansvar präglar mitt arbete och min analytiska förmåga är ett viktigt verktyg.


Jag har haft förmånen att få arbeta i dynamiska roller som har inneburit att växla mellan utvecklarens, specialistens, säljarens, pedagogens och informatörens roll. Självklart har jag också löpande arbetat med att få med mig det senaste som rör mitt specialistområde genom aktiv omvärldsbevakning och relevant kompetensutveckling. Mitt avstamp ska göras i verksamheten och praktiken, men alltid också grundat i gedigna teoretiska kunskaper.


Att skapa förutsättningar i företaget för kostnadseffektiva och stabila processer i en labil finansiell värld är det jag är allra bäst på.


Min Linkedinprofil LinkedIn